Bezruchenko V.A.

Bezruchenko V.A. (1)

Cand. of Tech.Sc., «Farmperspectiva» founder and supervisor
(Samara, Russia)

Contacts

Postal address:

125 319  Chernуakhovskogo str.16